Wilt u teruggebeld worden?

Telefoon

Bedrijfstaxaties


De noodzaak van een bedrijfstaxatie


Uw bedrijfsonroerend goed speelt een belangrijke rol in het financiële reilen en zeilen van uw bedrijf. Voor de korte en langere termijn. Bedrijfstaxaties geven een helder inzicht in het functioneren van uw bedrijf. Zo heeft uw accountant actuele informatie nodig voor de belastingaangifte. Hij kan u vervolgens op basis van een bedrijfstaxatie adviseren of en in hoeverre de verwerving van onroerend goed fiscaal interessant is, privé of zakelijk.


In het kader van de WOZ-beschikking is met een actuele WOZ taxatie in één klap duidelijk wat de (werkelijke) waarde van uw bedrijfspand is. Eventueel kunt u dit rapport gebruiken bij een bezwaarprocedure tegen de WOZ-beschikking.


Verzekeringspremies voor uw bedrijfspanden hangen nauw samen met de taxatiewaarde. Wanneer de taxatie van uw bedrijfspand niet meer actueel is en dus sterk verschilt van de feitelijke waarde, kan de vergoeding bij schade door bijvoorbeeld storm, brand of water wel eens behoorlijk tegenvallen, met het risico van grote financiële verliezen of zelfs faillissement.


De wetgeving voor de financiële rapportage is voor beursgenoteerde bedrijven al aangescherpt; ook voor MKB-bedrijven zal dat gaan gebeuren en zal de actuele marktwaarde van uw vastgoed periodiek vastgelegd moeten worden. Dé MKB Taxateur biedt u bedrijfstaxaties (taxatie van horeca, taxatie van winkels, kantoren en magazijnen) op eenmalige basis of in de vorm van een taxatieabonnement.


Managementinformatie voor nu en later!


Samen met inzicht in uw vermogen geeft een actuele bedrijfstaxatie u belangrijke managementinformatie die uw korte en middellange termijnplannen meebepaalt. Bij investerings- en financieringsvraagstukken is een opgave van de waarde van uw bedrijfsonroerend goed vereist. Ook om te bepalen óf en welke stille reserves u heeft, is een taxatie van uw vastgoed nodig. Met bedrijfstaxaties weet u hoe u de eventuele meerwaarde van uw bedrijfspand optimaal kunt benutten en welke investeringen u kunt doen.